Köp SMS på BulkSMSMarket

BulkSMSMarket låter dig hitta de bästa anslutningarna för att skicka bulk-sms. Välj rutter baserat på pris, kvalitet och egenskaper.

+ Information

Vi kopplar samman världen via SMS

Köp SMS från de bästa operatörerna och aggregatorerna eller sälj dina egna rutter.

På BulkSMSMarket kan du köpa SMS och sälja SMS på olika vägar och alltid till bästa marknadspris.

Den idealiska anslutningen för dina SMS-försändelser

Välj den anslutning som passar dina behov bäst utifrån vad du behöver. Om det finns en optimal SMS-anslutning finns det på Bulksmsmarket

Den bästa SMS-täckningen i världen

Genom att ha olika aggregatorer och leverantörer förenade i samma nätverk har vi olika typer av rutter för alla destinationer i världen.Vi hjälper dina SMS-kampanjer att få högsta effektivitet och leveranshastighet genom att erbjuda dig en avancerad hanteringstjänst.

Vad gör vi?

Vi sammankopplar operatörer, aggregatorer, distributörer och företag som vill köpa SMS

  Flexibel rutthantering

Ställ in olika typer av rutter efter länder enkelt och snabbt. Välj rutten baserat på pris, kvalitet eller egenskaper

  HTTP- eller SMPP-anslutning

Anslut med oss via HTTP eller SMPP för att skicka masssms effektivt. På BulkSMSMarket har vi ett avancerat och effektivt SMS API till hands.

  Avancerad användarpanel

Få detaljerade rapporter och exportera till EXCEL eller PDF. Få tillgång till en avancerad användarpanel med alla rapporter om försändelser gjorda efter mottagare, datum och tid.

  Välj den bästa anslutningen

Tack vare de många anslutningarna kommer du att kunna få tillgång till olika SMS-rutter, med deras egenskaper, leveranspriser och kundbetyg.

  Skicka till bästa pris

Hitta billiga vägar för sms-kampanjer. Vi arbetar med en mängd aggregatorer med de mest konkurrenskraftiga priserna till operatörspriser.

  Köp SMS / Sälj SMS

BulkSMSMarket är en marknadsplats där du kan köpa och sälja SMS via plattformen, snabbt och effektivt.


Jag vill köpa SMS

BulkSMSMarket har hundratals SMS-anslutningar till hands för alla länder i världen.

Du kan välja den rutt och den leverantör som bäst passar dina behov

På BulkSMSMarket hittar du de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden. Vi har alla typer av rutter till alla destinationer i världen: Direct Routes, HQ (High Quality) och Wholesale.


Jag vill sälja SMS

Som aggregatorpartner kommer vi att erbjuda sina egna sms-anslutningar så att kunder från hela världen har tillgång till sina rutter från vår plattform

På BulkSMSMarket marknadsför vi deras tjänster för att erbjuda dem direkt till kunder som efterfrågar det.

500M

SMS skickades

195

ANSLUTNA LÄNDER

816

ANSLUTA OPERATÖRER

15000

Nöjda kunder